Khóa học Oracle OCP 12C – Backup and Recovery Workshop Ed 2

I.Tổng quan khóa học

Khóa học này sẽ giúp bạn phát triển các chiến lược phù hợp để sao lưu, khôi phục và phục hồi các quy trình từ mọi tình huống xảy ra. Trong khóa học này, bạn sẽ được giới thiệu về Dịch vụ đám mây cơ sở dữ liệu Oracle.

Phát triển các thủ tục sao lưu và phục hồi để giải quyết nhu cầu kinh doanh của bạn.

Thực hiện các thiết lập sao lưu và phục hồi và thực hiện các hoạt động sao lưu

Sử dụng các quy trình phục hồi Cơ sở dữ liệu Oracle để phục hồi từ phương tiện truyền thông và các lỗi khác.

Chẩn đoán và sửa chữa lỗi dữ liệu.

Sử dụng Flashback Technologies và sao chép dữ liệu để bổ sung cho các quy trình sao lưu và phục hồi.

Bảo vệ sự sẵn có của cơ sở dữ liệu của bạn bằng các chiến lược sao lưu và phục hồi thích hợp.

Có thêm kiến thức về Dịch vụ đám mây cơ sở dữ liệu của Oracle.

II.Tóm tắt nội dung chương trình đào tạo:

 1. Introduction

 • Curriculum Context
 • Assess your Recovery Requirements
 • Categories of failures
 • Oracle Backup and Recovery Solutions
 • Oracle Maximum Availability Architecture
 • Oracle Secure Backup
 • Benefits of using Oracle Data Guard
 • Basic Workshop Architecture
 1. Getting Started

 • Core Concepts of the Oracle Database, Critical for Backup and Recovery
 • Oracle DBA Tools for Backup and Recovery
 • Connecting to Oracle Recovery Manager (RMAN)
 • Quick Start: A Problem-Solution Approach
 1. Configuring for Recoverablility
 • RMAN commands
 • Configuring and managing persistent settings
 • Using the Fast Recovery Area (FRA)
 • Control File
 • Redo Log File
 • Archiving Logs
 1. Using the RMAN Recovery Catalog
 • Creating and Configuring the Recovery Catalog
 • Managing Target Database Records in the Recovery Catalog
 • Using RMAN Stored Scripts
 • Maintaining and Protecting the Recovery Catalog
 • Virtual Private Catalogs
 1. Backup Strategies and Terminology

 • Backup Solutions Overview and Terminology
 • Balancing Backup and Restore Requirements
 • Backing Up Read-Only Tablespaces
 • Best Practices for Data Warehouse Backups
 • Additional Backup Terminology
 1. Performing Backups

 • RMAN Backup Types
 • Incrementally Updated Backups
 • Fast Incremental Backup
 • Block Change Tracking
 • Oracle-Suggested Backup
 • Reporting on Backups
 • Managing Backups
 1. Improving Your Backups

 • Compressing Backups
 • Using a Media Manager
 • Creating RMAN Multisection Backups, Proxy Copies, Duplexed Backup Sets and Backups of Backup Sets
 • Creating and Managing Archival Backups
 • Backing Up Recovery Files
 • Backing Up the Control File to a Trace File
 • Cataloging Additional Backup Files
 • Backing Up ASM Disk Group Metadata
 1. Using RMAN-Encrypted Backups

 • Creating RMAN-Encrypted Backups
 • Using Transparent-Mode Encryption
 • Using Password-Mode Encryption
 • Using Dual-Mode Encryption
 1. Diagnosing Database Failures

 • Reducing Problem Diagnosis Time
 • Automatic Diagnostic Repository
 • Interpreting RMAN Message Output and Error Stacks
 • Data Recovery Advisor
 • Diagnosing Data File Loss (file system and ASM)
 • Handling Block Corruption
 1. Restore and Recovery Concepts

 • Restoring and Recovering
 • Instance Failure and Instance/Crash Recovery
 • Media Failure
 • Complete Recovery (Overview)
 • Point-in-Time Recovery (Overview)
 • Recovery Through RESETLOGS
 1. Performing Recovery, Part 1

 • RMAN Recovery in NOARCHIVELOG Mode
 • Performing Complete Recovery (of critical and noncritical data files)
 • Restoring ASM Disk Groups
 • Recovery with Image Files
 • Performing Point-in-Time (PITR) or Incomplete Recovery
 • Table Recovery from Backups
 1. Performing Recovery, Part 2
 • Recovery of Server Parameter File, Control File
 • Redo Log File Loss and Recovery
 • Password Authentication File Re-creation
 • Index, Read-Only Tablespace, and Tempfile Recovery
 • Restoring the Database to a New Host
 • Disaster Recovery
 • Restoring RMAN Encrypted Backups
 1. RMAN and Oracle Secure Backup

 • Oracle Secure Backup Overview
 • Oracle Database Disk and Tape Backup Solution
 • Backing Up the Fast Recovery Area to Tape
 • Defining Retention for RMAN Backups
 • RMAN and Oracle Secure Backup Basic Process Flow
 • Integration with Cloud Control
 • RMAN Database Backup to Tape
 1. Performing Tape Backups and Restores

 • Scheduling Backups with EM
 • Oracle-Suggested Backup
 • RMAN and OSB Process Flow
 • RMAN and Oracle Secure Backup Jobs
 • Managing Database Tape Backups
 • Performing Database Recovery
 • RMAN Automatic Failover to Previous Backup
 1. Using Flashback Technologies

 • Flashback Technology: Overview and Setup
 • Using Flashback Technology to Query Data
 • Flashback Table
 • Flashback Transaction (Query and Backout)
 • Flashback Drop and the Recycle Bin
 • Flashback Data Archive
 1. Using Flashback Database
 • Flashback Database Architecture
 • Configuring Flashback Database
 • Performing Flashback Database
 • Best Practices for Flashback Database
 1. Managing Backup Space or Transporting Data
 • Transporting Tablespaces
 • Transporting Databases
 1. Duplicating a Database
 • Using a Duplicate Database
 • Choosing Database Duplication Techniques
 • Creating a Backup-up Based Duplicate Database
 • Understanding the RMAN Duplication Operation
 • Using Cloud Control to Clone a Database
 1. RMAN Performance and Tuning
 • Tuning Principles
 • RMAN Multiplexing
 • Diagnosing Performance Bottlenecks
 • Restore and Recovery Performance Best Practices
 1. Backup and Recovery Workshop
 • Workshop Structure
 • Workshop Approach to Solving Failure Scenarios
 • Business Requirements for Database Availability and Procedures

III. Kết quả đạt được sau khóa học:

Sử dụng Trình cố vấn phục hồi dữ liệu để chẩn đoán và sửa chữa các lỗi.

Sử dụng Oracle Flashback Technologies để phục hồi từ lỗi của con người.

Thực hiện sao lưu và khôi phục cơ sở dữ liệu được mã hóa.

Thực hiện phục hồi tại thời điểm không gian bảng.

Mô tả các tính năng khả dụng cao khác như Oracle Data Guard.

Có được sự hiểu biết về Dịch vụ đám mây cơ sở dữ liệu Oracle

Mô tả các phương pháp sao lưu cơ sở dữ liệu Oracle và các hoạt động khôi phục có thể được sử dụng để giải quyết lỗi cơ sở dữ liệu.

Mô tả các thành phần kiến trúc cơ sở dữ liệu Oracle liên quan đến các hoạt động sao lưu và phục hồi.

Lập kế hoạch thủ tục sao lưu và phục hồi hiệu quả.

Cấu hình cơ sở dữ liệu cho khả năng phục hồi.

Sử dụng Recovery Manager (RMAN) để tạo bản sao lưu và thực hiện các hoạt động khôi phục.

IV.Thi chứng chỉ OCP quốc tế

Mã bài thi: 1Z0- 063

Liên hệ với trung tâm để được tư vấn thi chứng chỉ chi tiết nhất.

0 Phản hồi

Để lại bình luận của bạn

Hãy để lại bình luận của bạn để cùng trao đổi với chúng tôi !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.