GIỚI THIỆU HỌC VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG CAO CẤP PNH

Học viện đào tạo quản trị mạng PNH

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

 • T05/2005: Thành lập Học viện Đào tạo quản trị mạng PNH
  Giới thiệu khóa học CNAM và các khóa đào tạo Cisco CCNA, Microsoft MCSA/MCSE
 • 2006: Giới thiệu khóa học Linux, CCNP
 • 2007: Trở thành trung tâm khảo thí quốc tế uỷ quyền Prometric
 • 2008: Trung tâm khảo thí ủy quyền Pearson Vue
 • 2010: Đào tạo các khóa học Lập trình: C#, Java
 • 2011: Đào tạo các khóa học Database Oracle, khóa bảo mật CEH
 • 2012: Phát triển phần mềm cung cấp cho khách hàng: Web App, Mobile app, API
 • 2013: Phát triển phần mềm cho các thiết bị nhúng (thiết bị IOT)
 • 2017: Đào tạo các khóa học thiết bị truyền dẫn Juniper cho Enterprise và Service Provider
 • 2019: Đạo tạo các khóa học về Git, Docker, Container
 • 2020: Đào tào các khóa học về Cloud AWS
 • 2021nay: Triển khai các khóa học DevOps hoàn chỉnh

TRUNG TÂM KHẢO THÍ QUỐC TẾ PNH

 • Năm 2007: PNH trở thành trung tâm khảo thí quốc tế ủy quyền của Prometric

 • Năm 2008: PNH chính thức được PearsonVue ủy quyền tổ chức các kỳ thi chứng chỉ quốc tế như Cisco CCNA, CCNP, SUN Solaris, Oracle,IBM….

Đã có rất nhiều học viên thi đỗ chứng chỉ quốc tế tại PNH

ĐÀO TẠO CÁC KHÓA HỌC CNTT

1. Các khóa học Quản trị Server:

 • Microsoft MCSA/MCSE
 • SCSA Sun Solaris UNIX IBMAIX
 • HP UX
 • Linux LPIC1, LPIC2

2. Các khóa học Quản trị mạng:

 • Cisco CCNA, CCNP,..
 • Juniper JNCIAJunos, JNCISENT, JNCISSP,…

3. Các khóa học Quản trị Database:

 • Microsoft SQL Server
 • Oracle OCA 12c
 • My SQL

4. Đào tạo khóa bảo mật

 • CEH ECCouncil
 • CompTIA Pentest+

5. Đào tạo Cloud, DevOps

 • AWS
 • DevOps Pro
 • On-premise DevOps

6. Đào tạo lập trình

 • Python
 • C++
 • Java,..

7. Các khóa học khác theo yêu cầu của doanh nghiệp

HỌC VIÊN CỦA CHÚNG TÔI

HỖ TRỢ SAU KHÓA HỌC

THÔNG TIN LIÊN HỆ