Khóa học Oracle Database 12C – Installation and Administration

 Khóa học Oracle Database 12C là khóa học quản trị cơ sở dữ liệu giúp người học khám phá, quản lý, di chuyển, sao lưu,phục hồi… cơ sở dữ liệu nhằm giữ gìn và tăng tính linh động, đồng thời dễ quản lý cơ sở dữ liệu ở các doanh nghiệp.

Những thông tin bạn cần biết trước khi tham gia khóa học oracle database

1. Đối tượng tham gia:

– Người thiết kế cơ sở dữ liệu
– Kỹ sư hỗ trợ
– Quản trị kỹ thuật
– Quản trị cơ sở dữ liệu
– Quản trị Kho dữ liệu

2. Kết quả thu được:

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể thuần thục các kỹ năng sau:
– Mô tả kiến trúc cơ sở dữ liệu Oracle

– Quản lý thực thể cơ sở dữ liệu Oracle (Oracle Database Instance)

– Cấu hình dịch vụ Oracle Net

– Tạo và quản lý tài khoản người dùng

– Quản lý cấu trúc lưu trữ cơ sở dữ liệu Oracle

– Cấu hình cơ sở dữ liệu của bạn cho các hoạt động sao lưu và khôi phục

– Giám sát cơ sở dữ liệu
– Quản lý hiệu suất cơ sở dữ liệu
– Thực hiện kiểm toán cơ sở dữ liệu
– Cấu hình phân bổ nguồn lực thích hợp cho các hoạt động của cơ sở dữ liệu
– Đặt lịch thực hiện các công việc cho cơ sở dữ liệu

3. Chứng chỉ

Nhận chứng chỉ hoàn tất khóa học do PNH cấp.
Có đủ kiến thức và kỹ năng để tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ  OCA mã môn 1Z0-062

4. Chi tiết khóa học:

Thời lượng: 40h

Lịch học: tuần 3 buổi, 2h/buổi

Lớp dự án: 5 ngày

5. Nội dung khóa học

Exploring the Oracle Database Architecture

Oracle Database Architecture: Overview

Oracle Database Instance Configurations

Connecting to the Oracle Database Instance

Oracle Database Memory Structures

Process Architecture

Process Structures

Process Startup Sequence

Database Storage Architecture

Managing the Database Instance

Introducing Oracle Database Management Tools

Understanding the Enterprise Manager Management Framework

Logging in to Oracle Enterprise Manager Database Express

Using the Enterprise Manager Database Express Home Page

Using Enterprise Manager Cloud Control

Using SQL*Plus

Using SQL Developer

Initialization Parameter Files

Configuring the Oracle Network Environment

Oracle Net Services Overview

Oracle Net Listener Overview

Establishing Oracle Network Connections

Tools for Configuring and Managing the Oracle Network

Using the Listener Control Utility

Using Oracle Net Configuration Assistant

Using Oracle Net Manager

Using Enterprise Manager Cloud Control

Administering User Security

Database User Accounts

Predefined Administrative Accounts

Creating a User

Authentication

Unlocking a User Account and Resetting the Password

Privileges

Roles

Profiles

Managing Database Storage Structures

Understanding Storage of Data

Database Block Contents

Exploring the Storage Structure

Creating a New Tablespace

Overview of Tablespaces Created by Default

Managing Tablespaces

Viewing Tablespace Information

Using Oracle Managed Files

Managing Space

Space Management Overview

Block Space Management

Row Chaining and Migration

Free Space Management Within Segments

Types of Segments

Allocating Extents

Allocating Space

Creating Tables Without Segments

Managing Data Concurrency

Overview of Locks

Locking Mechanism

Data Concurrency

DML Locks

Enqueue Mechanism

Lock Conflicts

Managing Undo Data

Undo Data Overview

Transactions and Undo Data

Storing Undo Information

Comparing Undo Data and Redo Data

Managing Undo

Configuring Undo Retention

Guaranteeing Undo Retention

Changing an Undo Tablespace to a Fixed Size

Implementing Oracle Database Auditing

Separation of Responsibilities

Database Security

Monitoring for Compliance

Standard Database Auditing

Unified Audit Data Trail

Separation for Duties for Audit Administration (AUDIT_ADMIN and AUDIT_VIEWER roles)

Configuring the Audit trail

Specifying Audit Options

Backup and Recovery Concepts

Categories of Failures

Flashback Technology

Understanding Instance Recovery

Phases of Instance Recovery

Tuning Instance Recovery

Using the MTTR Advisor

Media Failure

Configuring for Recoverability

Moving Data

Moving Data: General Architecture

Oracle Data Pump

SQL*Loader

External Tables

Performing Database Maintenance

Database Maintenance

Viewing the Alert History

Terminology

Automatic Workload Repository (AWR)

Statistic Levels

Automatic Database Diagnostic Monitor (ADDM)

Advisory Framework

Enterprise Manager and Advisors

Managing Performance

Performance Monitoring

Tuning Activities

Performance Planning

Instance Tuning

Performance Tuning Methodology

Performance Tuning Data

Monitoring Performance

Managing Memory

Managing Performance: SQL Tuning

SQL Tuning

Oracle Optimizer

SQL Plan Directives

Adaptive Execution Plans

SQL Advisors

Automatic SQL Tuning Results

Implement Automatic Tuning Recommendations

SQL Tuning Advisor

Managing Resources by Using Database Resource Manager

Database Resource Manager Overview

Database Resource Manager Concepts

Using the Resource Manager

Default Maintenance Resource Manager Plan

Default Plan Example

Resource Manager Workflow

Specifying Resource Plan Directives

Resource Allocation Methods for Resource Plans

Automating Tasks by Using Oracle Scheduler

Simplifying Management Tasks

Understanding a Simple Job

Core Components

Basic Work Flow

Persistent Lightweight Jobs

Using a Time-Based or Event-Based Schedule

Creating a Time-Based Job

Creating an Event-Based Schedule

Working with Oracle Support

Using the Support Workbench

Using Enterprise Manager

Working with Oracle Support

My Oracle Support Integration

Researching an Issue

Logging Service Requests

Managing Patches

Applying a Patch Release

0 Phản hồi

Để lại bình luận của bạn

Hãy để lại bình luận của bạn để cùng trao đổi với chúng tôi !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.