Khóa học ảo hóa VMWARE VSPHERE

Vmware vsphere là một nền tảng ảo hóa cho phép xây dựng hạ tầng điện toán đám mây. Nó bao gồm một bộ các ứng dụng ảo hóa dành cho doanh nghiệp, trong đó nền tảng là ESX. Khác với Vmware work station hay vmware server, ESX là một “bare-metal” hypervisor, có thể hiểu ESX như 1 lõi hệ điều hành  được cài đặt trực tiếp trên server vật lý. Nó tương tác trực tiếp với các thiết bị phần cứng, quản lý và cho phép chia sẻ toàn bộ tài nguyên của server vật lý đó trong khi Vmware work station và vmware server thực hiện những công việc này thông qua hệ điều hành (Linux hay windows). Điều này làm cho ESX hết sức uyển chuyển trong quản lý tài nguyên, từ đó tạo ra các tính năng đặc biệt thích hợp cho môi trường quản lý với các tiêu chuẩn công nghiệp.

NỘI DUNG CHI TIẾT KHÓA HỌC

Module 1. Giới thiệu khóa học

Giới thiệu tổng quan khóa học

Mô hình thực tế ảo hóa

Module 2. Ảo hóa trung tâm dữ liệu

Giới thiệu các thành phần ảo hóa

Mô tả vsphere phù hợp với kiến trúc ảo hóa như thế nào

Cài đặt và sử dụng vSphere client

Module 3. Hướng dẫn tạo máy ảo

Giới thiệu về máy ảo, phần cứng máy ảo và các file lưu trữ máy ảo
Khởi tạo một máy ảo

Module 4. Quản lý tập trung ESXI Server bằng Vcenter Server

Giới thiệu kiến trúc vCenter Server

Giới thiệu các tùy chọn triển khai vCenter Server

Giới thiệu VMware® vCenter™ Single SignOn™

Cài đặt và sử dụng vSphere Web Client

Giới thiệu VMware® vCenter™ Server Appliance™

Cấu hình và quản lý vCenter Server Appliance

Quản lý hệ thống các đối tượng và licenses trong Vcenter inventory

Module 5. Cấu hình và Quản lý hệ thống các Virtual Networks

Mô tả, tạo và quản lý standard switch

Mô tả và modify thuộc tính standard switch

Cấu hình thuật toán loadbalacing switch ảo

Module 6. Cấu hình và Quản lý hệ thống lưu trữ ảo

Giới thiệu tên thiết bị và giao thức lưu trữ

Cấu hình ESXI kết nối hệ thống lưu trữ iSCSI, NFS, SAN

Tạo và quản lý hệ thống lưu trữ vSphere datastore

Triển khai và quản lý hệ thống San ảo

Module 7. Quản lý hệ thống máy ảo

Hướng dẫn sử dụng tính năng template và cloning để triển khai các máy ảo

Modify và quản lý các máy ảo

Tạo và quản lý Snapshot máy ảo

Thực hiện di chuyển máy ảo và datastore với tính năng vMotion

Tạo Vmware vSphere vApp

Module 8. Quản lý truy cập và chứng thực

Quản lý User truy cập thông qua vài trò và quyền

Cấu hình và quản lý firewall trên ESXI server

Cấu hình chế độ lockdown mode bảo mật cho ESXI server

Tích hợp ESXI vào active directory

Module 9. Giám sát và quản lý tài nguyên

Giới thiệu nội dung về CPU và Ram ảo

Mô tả phương pháp để tối ưu hóa CPU và Ram trong quá trình sử dụng

Cấu hình và quản lý resource pools

Sử dụng vCenter server giám sát sử dụng tài nguyên qua graph và cảnh báo

Module 10. High Availability và Fault Tolerance

Giới thiệu kiến trúc vSphere HA mới

Cấu hình và quản lý vSphere HA cluster

Giới thiệu vSphere Fault Tolerance

Mô tả VMware vSphere® Replication

Module 11. Mở rộng hệ thống

Cấu hình và quản trị VMware vSphere® Distributed Resource Scheduler™ (DRS) Cluster

Cấu hình Enhanced vMotion Compability

Sử dụng vSphere HA và DRS

Module 12. Quản trị các bản vá lỗi

Sử dụng vSphere Update Manager để quản trị việc vá lỗi ESXi

Cài đặt vSphere Update Manager và vSphere Update Manager Plugin

Khởi tạo Patch baseline

Rà quét và khắc phục lỗi ESXI Server

Module 13. Cài đặt các thành phần của VMware.

Hướng dẫn chi tiết cài đặt ESXi

Mô tả yêu cầu boot từ SAN

Hướng dẫn các lựa chọn triển khai vCenter Server

Mô tả yêu cầu về database, phần mềm, phần cứng triển khai Vcenter

Cài đặt vCenter Server trên windows server

VIRTUAL VMWARE VSPHERE COURSE

Course content

Module 1: Course Introduction:

– Introductions and course logistic

– Model in usage

Module 2: Virtualized Data Center:

– Introduce components of the virtualized data center

– Describe where vSphere fits into the cloud architecture

– Install and use vSphere Client

Module 3: Creating Virtual Machines:

– Introduce virtual machines, virtual machine hardware, and virtual machine files

– Deploy a single virtual machine

Module 4: VMware vCenter Server:

– Introduce the vCenter Server architecture

– Introduce VMware® vCenter™ Single Sign-On™

– Install and use vSphere Web Client

– Introduce VMware® vCenter™ Server Appliance™

– Configure and manage vCenter Server Appliance

– Manage vCenter Server inventory objects and licenses

Module 5: Configuring and Managing Virtual Networks:

– Describe, create, and manage a standard switch

– Describe and modify standard switch properties

– Configure virtual switch load-balancing algorithms

Module 6: Configuring and Managing Virtual Storage:

– Introduce storage protocols and device names

– Configure ESXi with iSCSI, NFS, and Fibre Channel storage

– Create and manage vSphere datastores

– Deploy and manage VMware® Virtual SAN™

Module 7: Virtual Machine Management:

– Use templates and cloning to deploy virtual machines

– Modify and manage virtual machines

– Create and manage virtual machine snapshots

– Perform vSphere vMotion and vSphere Storage vMotion migrations

– Create a VMware vSphere® vApp™

Module 8: Access and Authentication Control:

– Control user access through roles and permissions

– Configure and manage the ESXi firewall

– Configure ESXi lockdown mode

– Integrate ESXi with Active Directory

Module 9: Resource Management and Monitoring:

– Introduce virtual CPU and memory concepts

– Describe methods for optimizing CPU and memory usage

– Configure and manage resource pools

– Monitor resource usage using vCenter Server performance graphs and alarms

Module 10: High Availability and Fault Tolerance:

– Introduce the new vSphere High Availability architecture

– Configure and manage a vSphere HA cluster

– Introduce vSphere Fault Tolerance

– Describe VMware vSphere® Replication

Module 11: Scalability:

– Configure and manage a VMware vSphere® Distributed Resource Scheduler™ (DRS) cluster

– Configure Enhanced vMotion Compatibility

– Use vSphere HA and DRS together

Module 12: Patch Management:

– Use vSphere Update Manager to manage ESXi patching

– Install vSphere Update Manager and the vSphere Update Manager plug-in

– Create patch baselines

– Scan and remediate hosts

Module 13: Installing VMware Components:

– Introduce ESXi installation

– Describe boot-from-SAN requirements

– Introduce vCenter Server deployment options

– Describe vCenter Server hardware, software, and database requirements

– Install vCenter Server (Windows-based).

 

0 Phản hồi

Để lại bình luận của bạn

Hãy để lại bình luận của bạn để cùng trao đổi với chúng tôi !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.