Hỏi về môn thi Oracle OCA 12c, exam number: 1Z0-062

Để có chứng chỉ OCA thì bạn sẽ cần thi qua môn 1Z0-062

Bài thi Oracle OCA 12c, exam number: 1Z0-062

Tên bài thi: Oracle Database 12c Administration

Vượt qua bài thi này là yêu cầu cần thiết để lấy được chứng chỉ OCA 12c sau khi đã pass cả bài thi SQL

Chi tiết về bài thi:

Thời gian: 120 phút

Số câu hỏi: 67

Giá: 245$

Passing score: 64%

Các chủ đề trong nội dung bài thi

Exploring the Oracle Database Architecture

 • List the architectural components of Oracle Database
 • Explain the memory structures
 • Describe the background processes

Oracle Database Management Tools

 • Use database management tools

Oracle Database Instance

 • Understand initialization parameter files
 • Start up and shut down an Oracle database instance
 • View the alert log and access dynamic performance views

Configuring the Oracle Network Environment

 • Configure Oracle Net Services
 • Use tools for configuring and managing the Oracle network
 • Configure client-side network
 • Configure communication between databases

Administering User Security

 • Create and manage database user accounts
 • Grant and revoke privileges
 • Create and manage roles
 • Create and manage profiles

Managing Database Storage Structures

 • Describe the storage of table row data in blocks
 • Create and manage tablespaces

Create and manage tablespaces

 • Explain how Oracle database server automatically manages space
 • Save space by using compression
 • Use the Segment Advisor
 • Reclaim wasted space from tables and indexes by using the segment shrink functionality

Managing Undo Data

 • Explain DML and undo data generation
 • Monitor and administer undo data
 • Describe the difference between undo data and redo data
 • Configure undo retention

Managing Data Concurrency

 • Describe the locking mechanism and how Oracle manages data concurrency
 • Monitor and resolve locking conflicts

Implementing Oracle Database Auditing

 • Enable standard database auditing and unified auditing

Backup and Recovery Concepts

 • Identify the importance of checkpoints, redo log files, and archive log files

Backup and Recovery Configuration

 • Configure the fast recovery area
 • Configure ARCHIVELOG mode

Performing Database Backups

 • Create consistent database backups
 • Back up your database without shutting it down
 • Create incremental backups
 • Automate database backups
 • Manage backups

Performing Database Recovery

 • Determine the need for performing recovery
 • Use Recovery Manager (RMAN) and the Data Recovery Advisor to perform recovery of the control file, redo log file and data file

Moving Data

 • Describe ways to move data
 • Use SQL*Loader to load data from a non-Oracle database
 • Use external tables to move data via platform-independent files
 • Explain the general architecture of Oracle Data Pump
 • Use Data Pump Export and Import to move data between Oracle databases

Performing Database Maintenance

 • Use server-generated alerts

Managing Performance: SQL Tuning

 • Use the SQL Tuning advisor

Automating Tasks by Using Oracle Scheduler

 • Use Oracle Scheduler to simplify management tasks
 • Use job chains to perform a series of related tasks
 • Use Scheduler jobs on remote systems
 • Use advanced Scheduler features to prioritize jobs

Creating an Oracle Database Using DBCA 

 • Generate database creation scripts by using DBCA
 • Manage database design templates by using DBCA

Upgrading Oracle Database Software  

 • Describe data migration methods
 • Describe the upgrade process

Introduction to DBAAS

 • Recognize the difference between a DBaaS Instance and a Database Instance
 • Navigate with My Services Dashboard
 • User authentication and roles
 • Generate a Secure Shell (SSH) Public/Private Key Pair

Nếu bạn đã sẵn sàng để làm bài thi của môn này, tiến hành book lịch thi trên website của trung tâm khảo thí http://www.pearsonvue.com/oracle/, chọn địa điểm thi và thanh toán bằng thẻ tín dụng, sau đó đúng ngày giờ thi đến trung tâm bạn chọn để tham dự bài thi của mình.

0 Phản hồi

Để lại bình luận của bạn

Hãy để lại bình luận của bạn để cùng trao đổi với chúng tôi !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.