Entries by Tran Thanh Hien

Nên học MCSA hay CNAM nếu muốn làm hệ thống?

Anh chị tư vấn xem em nên chọn khóa MCSA2016 hay CNAM?  Hỏi Em là sinh viên sắp ra trường, học điện tử viễn thông, em dự định làm về mảng quản trị hệ thống mạng MCSA 2016 nên muốn đăng ký khóa học chỗ anh chị. Nhưng mà thấy lại có khóa CNAM 2016 […]