Entries by Ngo Chuc

Khóa học Quản trị Server Linux

PNH là môt trong những trung tâm đi đầu trong lĩnh vực đào tạo quản trị mạng gắn với thực tế. Hầu hết các khóa học về Quản trị mạng tại PNH đều được thiết kế theo hướng thực hành 100%, và khóa học Server Linux cũng được soạn thảo để đào tạo theo đúng […]

Khóa học ảo hóa VMWARE VSPHERE

Vmware vsphere là một nền tảng ảo hóa cho phép xây dựng hạ tầng điện toán đám mây. Nó bao gồm một bộ các ứng dụng ảo hóa dành cho doanh nghiệp, trong đó nền tảng là ESX. Khác với Vmware work station hay vmware server, ESX là một “bare-metal” hypervisor, có thể hiểu ESX […]

Khóa học lập trình ứng dụng di động iOS – Swift

1. Tổng quan khóa học lập trình ứng dụng IOS-SWIFT Hệ điều hành iOS là nền tảng cho các ứng dụng của các sản phẩm của Apple như: iPhone, iPad, Ipod, Apple TV, …Là nhà “vô địch” về tính đơn giản trong sử dụng, iOS được xem như một hệ điều hành hàng đầu trên […]

Khóa học lập trình ứng dụng di động Android

PNH triển khai khóa học lập trình ứng dụng Android, giúp các bạn tiếp cận ước mơ đem những ý tưởng đến với khách hàng là người dùng Android. I.Thông tin khóa học: Thời lượng: 40h, 3 buổi/tuần, 2h/buổi Đối tượng: Học sinh, sinh viên có niềm đam mê và mong muốn viết ứng dụng di […]

Khóa học lập trình ứng dụng di động Windowsphone

Mục tiêu khóa học: Khóa học lập trình Windowsphone giúp người học: Hiểu ngôn ngữ C# và cách thức khai báo dữ liệu Tạo các Project của riêng mình Lập trình với Layout và Control Thiết kế giao diện, lưu trữ và truy xuất dữ liệu Thao tác với dữ liệu và giao tiếp với […]

 Khoá học IBM AIX II

Khóa học dựa trên hệ điều hành AIX 6.1 chạy trên hệ thống Power6 được quản lý bởi hệ quản trị phần cứng (Hardware Management Console) phiên bản 7 và cung cấp những kiến thức thực tế phù hợp với các phiên bản AIX trước đó. Mục tiêu khóa học Sau khi hoàn tất khóa […]

Khóa học ISO27001

Nhận thức Hệ thống Quản lý an toàn thông tin ISO/IEC27001:2013 Mục đích khóa học –       Hiểu được vai trò quan trọng của việc áp dụng hệ thống quản lý an toàn thông tin trong tổ chức. –       Có kiến thức căn bản về các yêu cầu và cấu trúc tiêu chuẩn ISO/IEC27001:2013. –       Trang bị phương pháp […]

Khóa học giải pháp Microsoft Exchange Server 2013

 1. Thông tin khóa học Khóa học này sẽ cung cấp cho bạn các kiến thức và kĩ năng cần thiết trong việc lập kế hoạch, triển khai, quản lý, bảm mật và hỗ trợ người dùng Microsoft Exchange Server 2013. Khóa học này giúp bạn biết được cách cấu hình Sever Exchange 2013 và […]

Khóa học Oracle Database 12C – Installation and Administration

 Khóa học Oracle Database 12C là khóa học quản trị cơ sở dữ liệu giúp người học khám phá, quản lý, di chuyển, sao lưu,phục hồi… cơ sở dữ liệu nhằm giữ gìn và tăng tính linh động, đồng thời dễ quản lý cơ sở dữ liệu ở các doanh nghiệp. Những thông tin bạn […]

Khóa học bảo mật an toàn, an ninh thông tin

Mục tiêu khóa học: Khóa học an toàn thông tin cho người dùng cung cấp các kiến thức và kỹ năng bảo mật như: Bảo mật file và Foder, bảo mật Internet, bảo mật dữ liệu trên USB, bảo mật dữ liệu qua mạng chia sẻ, bảo mật dữ liệu qua mạng Wifi, bảo mật […]