Entries by Ngo Chuc

Khóa học Oracle OCP 12C – Backup and Recovery Workshop Ed 2

I.Tổng quan khóa học Khóa học này sẽ giúp bạn phát triển các chiến lược phù hợp để sao lưu, khôi phục và phục hồi các quy trình từ mọi tình huống xảy ra. Trong khóa học này, bạn sẽ được giới thiệu về Dịch vụ đám mây cơ sở dữ liệu Oracle. Phát triển […]

Khóa học Linux LPI

TỔNG QUAN VỀ KHÓA HỌC Chương trình này được xây dựng dựa trên chương trình bởi Linux Professional Institute (LPI) nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng quản trị trên hầu hết các phiên bản khác nhau của Linux. Chương trình đáp ứng cho các chuyên viên CNTT muốn lấy […]

Khóa học quản trị mạng (CEH)

Hacker mũ trắng – sửng dụng chính những công cụ của Hacker để chống Hack, bảo vệ hệ thống mạng một cách an toàn. – Một hệ thống mạng không được thiết kế cẩn thận khi triển khai hoàn toàn có thể có những lỗi an ninh để Hacker sẵn sàng khai thác bất cứ lúc […]