Entries by Phung Quoc Bao

Khóa học CISSP dành cho học viên của PNH

Chứng nhận CISSP được công nhận trên toàn cầu, được hầu hết các công ty săn đón. Trong chương trình đào tạo CISSP, người tham gia sẽ có được những kiến thức tốt nhất về an ninh thông tin, mật mã, và thực hành quản lý an ninh. Tổng quan về khóa học này của […]