Entries by Phung Quoc Bao

Khóa học quản trị mạng CNAM 2016

Khóa học quản trị mạng doanh nghiệp CNAM2016 khóa học cung cấp kiến thức toàn diện nhất để trở thành một chuyên gia Quản trị mạng Doanh nghiệp.  Mục tiêu của khóa học Quản trị mạng CNAM2016 – Mục tiêu cao nhất của khóa học là trang bị đầy đủ kỹ năng của một Quản […]

Khóa học CISSP dành cho học viên của PNH

Chứng nhận CISSP được công nhận trên toàn cầu, được hầu hết các công ty săn đón. Trong chương trình đào tạo CISSP, người tham gia sẽ có được những kiến thức tốt nhất về an ninh thông tin, mật mã, và thực hành quản lý an ninh. Tổng quan về khóa học này của […]