Entries by Ngo Chuc

Khóa học Juniper cơ bản (Basic)

Juniper là hãng công nghệ của Mỹ (được thành lập năm 1996) chuyên sản xuất các thiết bị chuyển mạch, định tuyến, bảo mật (switching, routing, security), các sản phẩm của Juniper hướng đến khách hàng là các nhà cung cấp dịch vụ (ISP) và mở rộng ra là các khối doanh nghiệp (Enterprise). Các […]

Khóa học quản lý dự án chuyên nghiệp PMP

 I.Tổng quan khóa học Chuẩn mực quốc tế trong quản lý dự án chuyên nghiệp là điều quan trọng để đảm bảo một khung quản lý dự án được ứng dụng thống nhất trên toàn cầu. – Với sứ mệnh phát triển và đưa ra các chuẩn mực quản lý dự án, PMI® đã biên […]